Хидропонт М ООД

Новини

Новини свързани със ХИДРОПОНТ М ООД


И Н Ф О Р М А Ц И Я

за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

„ИЗРАБОТВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ЩАМПОВАНИ ТОПКИ ОТ СКРАП ОТ ЖП РЕЛСИ; СОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ ОТ КАБЕЛИ – МОНТИРАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА МЕДНИ И АЛУМИНИЕВИ КАБЕЛИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ, В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 72271.501.1946 ПО КК НА ГР. ТЕРВЕЛ, С ЦЕЛ РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА – МОНТИРАНЕ НА НОВИ КОВАШКИ МОЩНОСТИ, МОНТИРАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА КАБЕЛИ И СКЛАДИРАНЕ НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ“

Инвеститор: „Хидропонт М“ ООД

прочети още

Design by N.GETOV