Хидропонт М ООД
1. Линия за коване и термообработка на стоманени детайли:
 • индуктивно нагряване
 • коване
 • обрез и термообработка на стоманени детайли до 5кг.
1.1 Индуктивно Нагревно устройство МОНА 400
1.2 Ексцентър Преса модел КБ8544
Габарити:
 
ляво-дясно 5585мм.
напред-назад 3750мм.
височина над пода 6830мм.
Усилие 2500 т.
Размери на Масата 1200х1400мм.
Размери на Бабката 1070х1120мм.
Просвет в горно положение 1240мм.
Просвет в долно положение 890мм.
Ход 350мм.
Регулировка на хода 10мм.
Тактност 70 min -1
Маса на машината 183500кг.
1.3 Обрезна ексцентър преса HMT с усилие 250 тона
1.4 Калиброваща Хидропреса с усилиe 250 тона
1.5 Вана за закалка във вода
2. Автоматизирана линия за коване на корпуси за боеприпаси (122мм)
2.1 Магазин за прътови заготовки с автоматично подаване на прътите
2.2 Индуктивно нагревно устройство “BBC” typ.:EBS40-UPW5-1400 производство на BROWN BOVERI
2.3 Разкрояваща на горещо Хидравлична Пресножица GAZADA-VARESE mod:CTCH
 • Активен контрол на нагрева и температурна селекция на заготовките
 • Автоматично сваляне окалината от нагрятата заготовка
2.4 Хидравлична ковашка машина EUMUCO D-5090 LEVERKUSEN 1 mod.:MPL1250:
 • Пресоваща секция
Сила на пресоване 630 т.
Сила на връщане 70 т.
Ход на бабката 1250 мм.
Макс. Просвет 700х2000 мм.
Скорост на пресоване 125 мм./сек.
Изхвъргач
Сила на изхв. 55 т.
Ход 800 мм.
Преместване на дорника
Сила на преместване 6 т.
Ход 370 мм.
Изтегляща секция
Макс. Сила на пресоване 200 т.
Сила на доопресоване 130 т.
Сила на връщане 76 т.
Ход 3250 мм.
Макс. Просвет 3400 мм.
Стъргалка
Сила на преместване 2,5 т.
Ход 100 мм.
Преместване на масата
Ход 850 мм.
Тип на калиброващия инструмент Ролков
Секция за автоматично подреждане. Нормализация и контрол
2.5 Линия за механична обработка на корпуси за боеприпаси. Линията е изградена от четири Хидрокопирни струга”GF” typ: KDM 14-125 производство на “Georg Fischer” (Schweiz) и два струга „Финал”
3. Автоматичен Технологичен Модул (АТМ) за свиване на корпуси и коване на стоманени бутилки за високо налягане:
 •  
 • Представлява Хоризонтална Вибрационна Хидромеханична Преса USINE de Wacker G.D. de Luxembourg. Модулът е напълно автоматизиран и е оборудван с:
 •  
 • Магазин за автоматично подаване на заготовки
 • Манипулатор, подаващ заготовката за нагрев
 • Индуктивно нагревно устройство
 • Манипулатор, подаващ нагрятата заготовка за коване
 • Ротиращ захват, подаващ заготовката към вибриращи полуматрици
 • Манипулатор, отвеждащ готовия детайл
 •  
4. Машина за плазмено рязане на метали
5. Ремонтно-механичен участък
6. Стопанство за съхранение на втечнен кислород
7. Винтови компресори
8. Всичкото технологично оборудване е обезпечено с:
 •  
 • Трафомашини и мощности
 • Въздух
 • Водоохладителни кули
 • Вътрешно цехов транспорт и др.
 •  

Design by N.GETOV